Zdjęcia wizerunkowe / sesje biznesowe (Augustów, Suwałki, Sejny, Olecko, Ełk)
Sesja wizerunkowa to rodzaj sesji fotograficznej, która skupia się na wyrażeniu osobowości i indywidualnego stylu osoby fotografowanej. Często taka sesja jest wykonywana z myślą o wykorzystaniu zdjęć w celach prywatnych lub zawodowych, takich jak portfolio artysty, profil w mediach społecznościowych lub zdjęcia do publikacji w magazynach.
Podczas sesji biznesowej wykonuję zdjęcia osoby lub osób związanych z firmą, w zależności od potrzeb. Zwykle taki rodzaj sesji obejmuje wykonanie portretów oraz ujęć w środowisku biznesowym, takich jak biuro, sala konferencyjna lub miejsca związane z branżą, w której działa firma. Wynikiem sesji biznesowej są estetyczne zdjęcia, które prezentują osoby lub firmę w najlepszym świetle i zachęcają do współpracy.
____
Corporate Headshot and Business Photo Shoots (Augustów, Suwałki, Sejny, Olecko, Ełk)
A branding photoshoot is a type of photography session that focuses on expressing the personality and individual style of the person being photographed. Often, such a session is done with the intention of using the photos for personal or professional purposes, such as an artist's portfolio, social media profile, or for publication in magazines.
During a business photoshoot, I take pictures of the person or people associated with the company, depending on the needs. Typically, this type of session involves taking portraits and shots in a business environment, such as an office, conference room, or places related to the industry in which the company operates. The result of a business photoshoot is aesthetic photos that present individuals or the company in the best light and encourage collaboration.
Retusz Beauty (praca zdalna)
Oferta skierowana jest do profesjonalnych fotografów, którzy chcą zaoszczędzić czas, podnieść jakość swoich fotografii i zaoferować swoim klientom jeszcze lepsze efekty. Moja praca polega na tym, by Twoja fotografia wyglądała nieskazitelnie, naturalnie, perfekcyjnie - dokładnie tak, jak tego oczekujesz. Dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. 
____
Beauty retouch (remote work)
The offer is directed at professional photographers who want to save time, improve the quality of their photos, and offer their clients even better results. My job is to make your photography look flawless, natural, and perfect - exactly as you expect it to. Exactly as you need it to.

Retusz zdjęć modowych (praca zdalna)
Oferta skierowana jest do profesjonalnych fotografów, agencji modelek, stylistów, sklepów internetowych oraz innych branż związanych z modą, którzy wymagają wysokiej jakości, doskonałych zdjęć. 
____​​​​​​​
Fashion photo retouching (remote work)
The offer is aimed at professional photographers, model agencies, stylists, online stores, and other fashion-related industries who require high-quality, excellent photographs. 



Powrót na górę