"Droga na Jaćwież", to próba dostrzeżenia tego, co było codziennością dla ludzi zamieszkujących Puszczę Augustowską (Sudawską) w czasach "przedchrześcijańskich". To, co mówi nam o Jaćwingach archeologia; polskie, krzyżackie, rosyjskie kroniki, i liczne, często sprzeczne badania naukowe o hydronimach, toponimach czy języku bałtów, to w dużej mierze tezy i domniemania - kropelka w morzu jaćwieskich tajemnic. Jedyne co nas łączy z pradawnymi mieszkańcami puszczy, to.. puszcza, krajobraz. Tutaj doszukuję się prawdy o dawnych mieszkańcach. 
"Droga na Jaćwież", to także krótka refleksja nad obecnym wycinaniem drzew w Puszczy Augustowskiej.
"Droga na Jaćwież", to droga od Biebrzy do Szurpił, gdzie przystankiem zawsze była, i mam nadzieję, zawsze będzie - Puszcza Augustowska.
Back to Top